Přihlásit / Registrovat

Podmínky soutěže o volnou vstupenku na festival Hookah Lover Fest a uhlí na rok zdarma

Podmínky soutěže o volnou vstupenku na festival Hookah Lover Fest a uhlí na rok zdarma

1. Pořadatel, organizátor

Pořadatelem soutěže je společnost SHANTI & Co. s.r.o., Zábrdovická 11/801, Brno, 615 00, Česká republika IČ: 25549154, dále jen jako „pořadatel“. Organizátor soutěže je shodný s pořadatelem.

2. Termín konání soutěže

Soutěž probíhá na území České republiky. Termín konání soutěže je 12. 8.-30. 9. 2019.

3. Účastníci soutěže

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18-ti let. Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru k pořadateli, a společnostem podílejícím se na přípravě a organizaci soutěže, jakož i osoby příbuzné těmto osobám. V případě, že některá z těchto osob se stane výhercem v soutěži, jakákoliv výhra nebude předána a bude vylosován náhradní výherce.

4. Princip přihlášení do soutěže

Soutěž probíhá na webu pořadatele, konkrétně v internetovém obchodě www.vodnidymky.cz.

Pro zařazení do soutěže o jednu volnou vstupenku na festival Hookah Lover Fest a uhlí na rok zdarma je nezbytné provést jednorázový nákup jako fyzická osoba (koncový zákazník) v internetovém obchodě www.vodnidymky.cz s hodnotou přesahující 2 500 Kč včetně DPH.

5. Výhra a vyloučení náhradního plnění

Volnou vstupenku na festival Hookah Lover Fest obdrží každý koncový zákazník, který splní podmínky přihlášení do soutěže.

Výherce uhlí na rok zdarma, čímž se rozumí balení dvaceti krabiček uhlíků Shaman 31 mm, bude vylosován na základě splnění podmínek přihlášení do soutěže.

Účastníci nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Pořadatel tímto není účastníkům soutěže nijak jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než jsou uvedena v těchto pravidlech. Pokud to není uvedeno jinak, každý soutěžící se může zapojit pouze jednou a může získat pouze jednu cenu v soutěži.

6. Způsob vyrozumění výherce

Výherce uhlí na rok zdarma bude kontaktován telefonicky, e-mailem nebo jiným přímým způsobem.

7. Doručení výhry

Výhru si může vyrozuměný soutěžící vyzvednout na adrese dodavatele SHANTI & Co. s.r.o., Zábrdovická 11/801, 615 00 Brno, Česká republika, v provozní době nebo mu bude zaslána na domluvenou adresu.

8. Propagační rámec

Účastník souhlasí, že pořadatel smí použít jejich osobní údaje v rámci svých marketingových aktivit. Toto právo se uděluje na dobu neomezenou. Pořadatel se zavazuje nepoškodit osobnost výherce a nepoužívat osobní údaje v rozporu s dobrými mravy.

9. Vymahatelnost

Výhry nejsou právně vymahatelné.

10. Práva a povinnosti pořadatele a organizátora

Do soutěže nebudou zařazeni ti účastníci, kteří nesprávně, nebo neúplně splní podmínky soutěží. Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry. Pokud účastník odstoupí od kupní smlouvy a vrátí zboží, s jehož nákupem obdržel zároveň volné vstupenky na festival Hookah Lover Fest, a to ve 14denní zákonné lhůtě, je jeho povinností vrátit také volné vstupenky obdržené k nákupu. V opačném případě není pořadatel povinen na odstoupení smlouvy přistoupit.

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž zkrátit, prodloužit, změnit nebo zrušit, a to bez udání důvodů a stanovení náhrady. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na internetových stránkách www.vodnidymky.cz.

11. Účinek

Tyto podmínky nabývají platnosti dne 12. 8. 2019 a účinnosti vůči účastníkovi soutěže v okamžiku přihlášení účastníka do soutěže.

Tento web v rámci poskytování služeb využívá cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.